Διαγνωστικό κέντρο Ν. Σμύρνης
Θεόδωρος Ε. Τσιμπίδης
Πιστοποιημένο Ιατρείο


Θεόδωρος Ε. Τσιμπίδης
ιατρός ακτινοδιαγνώστης
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 5   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΗΛ. 210-9318222   210-9335807
ώρες λειτουργίας : 08.00-14.00 17.00-21.00
Σάββατο πρωί, κατόπιν ραντεβού.
Πρόληψη = υγεία

Εκτέλεση Υπερήχων
1. Οι υπέρηχοι εκτελούνται:
α) Από τους Ακτινοδιαγνωοτές, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, για το σύνολο των υπό εξέταση οργάνων ή οστών.
β) Και από τους ειδικούς γιατρούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε εξέταση των οργάνων της ειδικότητας τους μετά από 6μηνη εκπαίδευση, μετά τη λήψη της ειδικότητας.
Η άδεια εκτέλεσης υπερήχων της περίπτωσης
    Εξετάσεις που γίνονται στο Ιατρείο μας.


email:  teotsimp@otenet.gr

web  :  http://www.tsimpidis.gr